Större EE-avfall

Stora el- och elektronikapparater är till exempel mikrovågsugnar, tv-apparater, tvättmaskiner, kylskåp eller frysar.

Det är tillrådligt att ta större apparater direkt till regionala SER-mottagningsställen. Det närmaste SER-mottagningsstället hittar du på adressen www.kierratys.info. Det är alltid avgiftsfritt att återvinna elektronikskrot.

Butikerna tar emot stora apparater endast i samband med köp av en motsvarande apparat. Om konsumenten till exempel köper ett kylskåp i en butik har hen rätt att lämna sitt gamla kylskåp till butiken.