för butiker
suomeksi | på svenska |

Information om butiksamling

Konsumenterna kan återlämna kasserade elektriska och elektroniska apparater från hushåll och apparater som kan jämställas med dessa till butikerna enligt följande:

1. EE, av vars yttre mått inget överstiger 25 cm

Elektriskt och elektroniskt avfall av vars yttre mått inget överstiger 25 cm får konsumenten återlämna utan skyldighet att köpa en ny produkt till följande typer av butiker:

  • Till en butik inom dagligvaruhandeln på minst 1 000 m2 som säljer EE-apparater*
  • Till en specialaffär på minst 200 m2 som säljer EE-apparater*

2. EE, av vars yttre mått något mått överstiger 25 cm

Elektriskt och elektroniskt avfall av vars yttre mått något mått överstiger 25 cm får konsumenten återlämna till vilken som helst butik när han/hon köper en ny motsvarande apparat i butiken.

Butikens skyldigheter

Enligt lag ansvarar butiken för insamlingen i butiken och för informationen till kunden, medan producenterna ansvarar för transporten av apparaterna från butiken samt för återvinningen av dem.

Det är butikens skyldighet att på sitt verksamhetsställe och i annan marknadsföring informera konsumenten om möjligheten att återlämna kasserade produkter till butiken.

Om du inte hittar information om den fråga som du funderar på kan du kontakta oss med Responsblanketten.

*Butik inom dagligvaruhandeln = butik som i huvudsak säljer livsmedel.

*Specialaffär = affär som säljer specialartiklar (varaktiga konsumtionsvaror); till exempel hemelektronikaffärer, möbelaffärer, järnaffärer.